HD thực hiện các quy định về TBT, SPS khi thực thi TPP

HD thực hiện các quy định về TBT, SPS khi thực thi TPP

Hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện các quy định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT), xuất xứ hàng hóa và các biện pháp kiểm dịch động thực vật (SPS) để tận dụng được các lợi thế và hạn chế rủi ro khi thực thi TPP

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO QUÝ DOANH NGHIỆP

Nhằm giúp các Doanh nghiệp nắm bắt kịp thời được những quy định mới trong Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh (VCCI – HCM) tổ chức khóa tập huấn: 

Hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện các quy định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT), xuất xứ hàng hóa và các biện pháp kiểm dịch động thực vật  (SPS) để tận dụng được các lợi thế và hạn chế rủi ro khi thực thi TPP"

 

1.       Thời gian: Từ 8h – 16h30, thứ tư, ngày 16/12/2015.

2.       Địa điểm: Nhà hàng Dín Ký, KP Đông, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương.

3.       Nội Dung:

          -   Tổng quan về TPP: Bà Phùng Thị Lan Phương - Trưởng phòng FTA Trung tâm WTO và hội nhập – VCCI.

          -   Xuất xứ hàng hoá: Ông Nguyễn Hữu Nam – Trưởng phòng Pháp chế, VCCI-HCM.

          -   Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT): Ông Lê Quốc Bảo – Nguyên Giám Đốc Văn phòng TBT Việt Nam, thành viên Đoàn đàm phán về TBT trong TPP.

         -   Vệ sinh, kiểm dịch động thực vật (SPS): Ông Lê Thanh Hòa – Phó Giám Đốc Văn phòng SPS Việt nam, thành viên Đoàn đàm phán về SPS trong TPP.

    4. Phí tham dự:

        - Đối với Doanh nghiệp là hội viên VCCI: 700.000 VNĐ/người

        - Đối với Doanh nghiệp chưa là hội viên VCCI: 800.000 VNĐ/người

      5. Địa chỉ liên hệPhòng Hội viên và Đào tạo, VCCI – HCM

Tel:  39325149 (C. Trâm – 0983967567); 39325739 (A.Thông – 0903857520)      Fax: 39325472

Email: tramnguyenvcci@gmail.comdoanthong@vcci-hcm.org.vn;

 

Các tin liên quan: